Betingelser

Reservation

Du kan maks. reservere 2 måneder frem i tiden og maks. have 2 aktive reservationer ad gangen.

Når du har reserveret en tid, modtager du en bekræftelsesmail og en sms med en adgangskode. Adgangskoden er din nøgle til padelbanerne og den skal indtastes ved døren til den bane du har reserveret. Koden er aktiv 3 minutter før din reserverede tid. Koden tænder også automatisk for banelyset, når det er nødvendigt.

Du booker en bane via kalenderen på forsiden.

Udstyr til fri afbenyttelse

Der ligger padelbat og bolde til fri afbenyttelse på banerne. Udstyret ligger i tillidskasserne. Husk udstyret skal være låst inde på padelbanen ved timens ophør.

Misbrug

Fejlagtige oplysninger og misbrug medfører bortvisning.